PREHĽADY VYUŽÍVANIA WEB OF SCIENCE

                  Organizácia         Heslo 

                                                 

 Prehľad používania Web of Science po mesiacoch
 Prehľad používania Web of Science po rokoch

Za obdobie:

Od:        Do:

Ďalšie možnosti:

 Rozčleniť prístupy na bežné cez portál produktu a na automatizované cez web-služby (WS)
 Zobraziť iba sumárne údaje za zvolené obdobieV položke "All Databases" sú zahrnuté dotazy, ktoré išli odrazu na všetky databázy, okrem JCR a ESI. Napríklad na CCC je celkový počet dotazov daný súčtom dotazov "CCC", "WS-CCC" a "All Databases".
Ak máte problém zobraziť detailné štatistiky v PDF, skúste preinštalovať Acrobat Reader alebo použiť iný internetový prehliadač.
Staršie prehľady (nezahrňujúce prístupy cez WS) sú na adrese http://ak.midas.uniba.sk/index_orig.htm.